Fundaţia „SOUL TO SOUL”, Râmnicu Vâlcea

„ Întreprindere sociala- atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilitati”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

29 aprilie 2010

Comunicat de presă

FUNDAŢIA SOUL TO SOUL în parteneriat cu ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ VÂLCEA implementează proiectul „Întreprindere socială – atelier de croitorie pentru persoane cu dizbabilităţi”, proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.1.

Proiectul este în a douăsprezecea lună de implementare. Aceasta luna este dedicată încheierii achiziţiilor. De asemenea, activităţile sociale cât şi activităţile de formare profesională sunt curs de finalizare, acestea având un aport deosebit de important în atingerea obiectivelor proiectului. În această lună au fost pregătite formalităţile pentru angajarea beneficiarilor proiectului în întreprinderea socială creată şi în centrul de zi pentru copii.

Urmează ca întreprinderea socială să-şi desfăşoare activitatea cu specific – croitorie. Campania de informare şi mediatizare a proiectului este în desfăşurare, precum şi activităţile de management.

Persoana de contact: Dinică Bogdan – Manager Proiect

Fundaţia Soul to Soul

Tel: 0762.455.399

E-mail: soul17soul@yahoo.com


Leave a Reply